DAROONNIMITWITTAYA

โรงเรียนอนุบาลดรุณนิมิตวิทยา

คำถามที่สำคัญ

เราไม่ควรถามว่าควรสอน อะไร และเมื่อไหร่ควรสอน แต่ควรถามว่าควรสอนสิ่งต่างๆ อย่างไร

วิชาธรรมชาติ

ห้องเรียนสี่เหลี่ยมนั้น ธรรมดาไปสำหรับ นักเรียน อ.ด.ว.
ธรรมชาติรอบตัวต่างหาก คือห้องเรียนของเรา

ประสบการณ์

เห็นจริง สัมผัสจริง ทำจริง สุดยอดประสบการณ์ที่ดีกว่าข่าวประชาสัมพันธ์

Admin

Update

ขอต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ ใหม่

เนื่องด้วยโรงเรียนอนุบาลดรุณนิมิตวิทยาได้อัพเดทเว็บไซต์ และยังอยู่ระยะดำเนินการทดสอบ หากมีลิ้งที่ท่านผู้ปกครองสนใจแต่ยังไม่สามารถเข้าชมได้ทางผู้ดูแลต้องขออภัยเป็นอย่างสูง

ประกาศ

วันที่ 28/6/59

วันหยุดยาวประจำเดือน

เนื่องด้วยในปีนี้ คสช. ได้ประกาศให้วันที่ 18 กรกฎาคมเป็นวันหยุดพิเศษ ดังนั้นในเดือนกรกฏาคมจะมีวันหยุดยาว 5 วัน ตั้งแต่วันเสาร์ที่ 16 จนถึงวันพุธที่ 20 กรกฏาคม 2559ติดตาาชม

ภาพกิจกรรม

และ ข่าวสารโดดเด่น ด้วยเนื้อที่รวมกว่า 10 ไร่ กับการเรียนรู้ที่แตกต่าง


-->

เกี่ยวกับ โรงเรียนอนุบาลดรุณนิมิตวิทยา

ปรัชญาของโรงเรียน


โรงเรียนอนุบาลดรุณนิมิตวิทยา มุ่งพัฒนาเด็กปฐมวัย ให้มีพัฒนาการครบทุกด้าน ด้วยการเตรียมความพร้อม โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ มีเจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้ มีนิสัยรักการหาความรู้ มีความสามารถในการคิด แก้ปัญหา คิดสร้างสรรค์ มีสุขภาพร่างกายเจริญเติบโตตามวัย มีสุขภาพจิตดี และมีความสุข มีคุณธรรม จริยธรรม รักธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม รักษาและดำรงไว้ซึ่ง วัฒนธรรมความเป็นไทยควบคู่ไปกับความเป็นสากล

ด้วยเนื้อที่รวมกว่า 10 ไร่ แบ่งเป็นสองส่วน ส่วนแรกคือโรงเรียน ใช้สำหรับจัดการเรียนการสอนทั่วไป และส่วนที่สองคือ ศูนย์เรียนรู้ธรรมชาติ อ.ด.ว. ใช้สำหรับจัดกิจกรรมที่หลากหลาย ทั้งวิทยาศาสตร์ นาฏศิลป์ ดนตรีไทย เกษตร คหกรรม และที่พิเศษกว่า คือวิชาธรรมชาติศึกษา ซึ่งนักเรียนจะได้ฝึกทักษะการสังเกต การตั้งคำถาม การคิดวิเคราะห์ โดยทางโรงเรียนได้ออกแบบ สวนป่า อ.ด.ว. เพื่อให้นักเรียนได้มีสนามที่ฝึกฝนทักษะได้อย่างเต็มที่

การออกกำลังที่ดีที่สุด


ได้วิ่งเล่นในสนามที่กว้างขวาง มีเครื่องเล่นที่หลากหลาย ในบรรยากาศร่มรื่นในรั้ว อ.ด.ว.จากประสบการณ์การสอนกว่า 30 ปี เราได้ขัดเกลา สร้างสรรค์ พัฒนาการสอนอย่างต่อเนื่อง โดยทางโรงเรียนไม่ยึดติดกับการสอนแบบใดแบบหนึ่ง แต่จะใช้การสอนที่หลากหลาย เพื่อให้นักเรียนได้รับทั้งความรู้ และความสนุกสนานในเวลาเดียวกัน
อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสอน ...

นอกจากการสอนที่โดดเด่น กิจกรรมของเราก็ขึ้นชื่อไม่แพ้กัน และหลายๆ กิจกรรมยังเป็นเอกลักษณ์ รวมทั้งเป็นต้นแบบให้แก่ที่อื่นอีกด้วย เช่น กิจกรรมสองหัตถ์เพื่อศิษย์รัก และ กิจกรรมกาด อ.ด.ว. โดยแต่ละกิจกรรมนอกจากจะให้นักเรียนได้ความสนุกสนาน หรือเป็นการสืบสานประเพณี คุณครูก็ไม่พลาดโอกาสที่จะสอดแทรกความรู้ และฝึกฝนทักษะที่จำเป็นสำหรับเด็กในวัยนี้ ไว้ในทุกกิจกรรมด้วย
คลิ๊กรับชมเพิ่มเติมได้เลยครับ

ภาพกิจกรรมสนุกๆ ของชาว อ.ด.ว.


เด็กมีศักยภาพในตัว


การดูแคลนความสามารถในการเรียนรู้ของเด็ก นับเป็นพิษร้ายต่อศักยภาพของลูกน้อย

บางทักษะไม่อาจฝึกฝนได้ หรือฝึกฝนได้ช้าหากอายุสูงขึ้น เช่นทักษะทางด้านภาษา ทักษะด้านสังคม อารมณ์
อย่าปล่อยโอกาสอันมีค่าให้สูญเปล่าคุณธรรม และจริยธรรมนอกจากการเรียนการสอนทางวิชาการเพื่อเพิ่มพูนความรู้ และกิจกรรมเพื่อพัฒนาทักษะ จิตใจของนักเรียนก็เป็นสิ่งหนึ่งที่โรงเรียนของเราเอาใจใส่ ฉะนั้นทุกวันศุกร์นักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 3 จะได้รับการอบรมคุณธรรม จริยธรรม โดยพระอาจารย์ จากค่ายคุณธรรม วัดอุโมงค์(สวนพุทธธรรม) เป็นประจำทุกสัปดาห์

สอนคุณธรรมในห้องเรียน
รายละเอียด
พิธีกรรมทางศาสนา
รายละเอียด
ทัศนศึกษาวัอุโมงค์
รายละเอียด

คุณธรรม จริยธรรม


นักเรียนที่มี คุณธรรม หมายถึงนักเรียนที่มีจิตใจดี

นักเรียนที่มี จริยธรรม หมายถึงนักเรียนที่มีความประพฤติดีศูนย์เรียนรู้ธรรมชาติ และสวนป่า อ.ด.ว.จะดีไหมถ้าการเรียนไม่ต้องอยู่ในห้องเรียน จะดีไหมถ้าเราสามารถไปทัศนศึกษาได้ทุกสัปดาห์ จะดีไหมถ้าเราได้เรียนในบรรยากาศร่มรื่นท่ามกลางแมกไม้ และจะดีไหมที่มีโรงเรียนแบบนี้

ทั้งหมดหาได้ที่โรงเรียนอนุบาลดรุณนิมิตวิทยา เรามี ศูนย์เรียนรู้ธรรมชาติ และสวนป่า อ.ด.ว. เพื่อให้นักเรียนสำรวจโลกกว้างอย่างปลอดภัย เปรียบเสมือนห้องเรียนที่ไร้กำแพง อิสระแห่งการเรียนรู้ ซึ่งคาดเดาไม่ได้ว่าจะมีอะไรมาเซอร์ไพรส์เด็กๆ ทุกๆครั้งที่เข้าไป

ชมภาพกิจกรรมอื่นๆ (Coming up)


วิชาธรรมชาติ
รายละเอียด
แปลงเกษตร
รายละเอียด
สวนป่า อ.ด.ว.
รายละเอียด

ของจริง เรียนจริง รู้จริง


ห้องเรียนสี่เหลี่ยมมันเล็กไปสำหรับนักเรียน อ.ด.ว. ห้องเรียนของเราคือธรรมชาติอันกว้างใหญ่


ขอบคุณที่เยี่ยมชม
ติดต่อเรา

      40/2     ซอย 5     ถนนป่าตัน
          ตำบลป่าตัน     อำเภอเมืองเชียงใหม่
          จังหวัดเชียงใหม่     50300
      053 212 466
    053 408 741 (Fax)
    Daroonnimitwittaya@gmail.com
        Facebook Fan Page
Template by BlackTie.co - Copyright 2014