โรงเรียนอนุบาลดรุณนิมิตวิทยา

DAROONNIMITWITTAYA KINDERGARTEN

เปิดขายใบสมัครตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

ตั้งแต่ 2 ขวบก็เรียนได้แล้ว

เปิดรับสมัครนักเรียนอายุตั้งแต่ 2 ขวบ
และเปิดสอนในรัดับชั้นเตรียมอนุบาล ถึงชั้นอนุบาลปีที่ 3
เรัยนรู้เพิ่มเติม

กว้างขวาง ด้วยเนื้อที่กว่า 10 ไร่

สถานที่กว้างขวางในบรรยากาศร่มรื่น
เหมาะแก่การเรียนรู้ และพัฒนาของลูกน้อย
เรียนรู้เพิ่มเติม

ประสบการณ์กว่า 32 ปี


เรายังคงมุ่งมั่นพัฒนา โดยผสานประสบการณ์ เข้ากับรูปแบบการสอนสมัยใหม่
เพื่อให้ได้รูปแบบอันเป็นเอกลักษณ์ และมีประสิทธิภาพที่สุด
เรียนรู้เพิ่มเติม


เกี่ยวกับ โรงเรียนอนุบาลดรุณนิมิตวิทยา

ปรัชญาของโรงเรียน


โรงเรียนอนุบาลดรุณนิมิตวิทยา มุ่งพัฒนาเด็กปฐมวัย ให้มีพัฒนาการครบทุกด้าน ด้วยการเตรียมความพร้อม โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ มีเจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้ มีนิสัยรักการหาความรู้ มีความสามารถในการคิด แก้ปัญหา คิดสร้างสรรค์ มีสุขภาพร่างกายเจริญเติบโตตามวัย มีสุขภาพจิตดี และมีความสุข มีคุณธรรม จริยธรรม รักธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม รักษาและดำรงไว้ซึ่ง วัฒนธรรมความเป็นไทยควบคู่ไปกับความเป็นสากล

ด้วยเนื้อที่รวมกว่า 10 ไร่ นับว่าเป็นโรงเรียนอนุาลขนาดที่มีเนื้อที่กว้างขวางที่สุดแห่งหนึ่ง ในตัวเมืองจังหวัดเชียงใหม่แบ่งเป็นสองส่วน ส่วนแรกคือโรงเรียน ใช้สำหรับจัดการเรียนการสอนทั่วไป และส่วนที่สองคือ ศูนย์เรียนรู้ธรรมชาติ อ.ด.ว. ใช้สำหรับจัดกิจกรรมที่หลากหลาย ทั้งวิทยาศาสตร์ นาฏศิลป์ ดนตรีไทย เกษตร คหกรรม และที่พิเศษกว่า คือวิชาธรรมชาติศึกษา ซึ่งนักเรียนจะได้ฝึกทักษะการสังเกต การตั้งคำถาม การคิดวิเคราะห์ โดยทางโรงเรียนได้ออกแบบ สวนป่า อ.ด.ว. เพื่อให้นักเรียนได้มีสนามที่ฝึกฝนทักษะได้อย่างเต็มที่

การออกกำลังที่ดีที่สุด ของเด็กปฐมวัย


ได้วิ่งเล่นในสนามที่กว้างขวาง มีเครื่องเล่นที่หลากหลาย ในบรรยากาศร่มรื่นในรั้ว อ.ด.ว.จากประสบการณ์การสอนกว่า 30 ปี เราได้ขัดเกลา สร้างสรรค์ พัฒนาการสอนอย่างต่อเนื่อง โดยทางโรงเรียนไม่ยึดติดกับการสอนแบบใดแบบหนึ่ง แต่จะใช้การสอนที่หลากหลาย เพื่อให้นักเรียนได้รับทั้งความรู้ และความสนุกสนานในเวลาเดียวกัน
อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสอน ...

นอกจากการสอนที่โดดเด่น กิจกรรมของเราก็ขึ้นชื่อไม่แพ้กัน และหลายๆ กิจกรรมยังเป็นเอกลักษณ์ รวมทั้งเป็นต้นแบบให้แก่ที่อื่นอีกด้วย เช่น กิจกรรมสองหัตถ์เพื่อศิษย์รัก และ กิจกรรมกาด อ.ด.ว. โดยแต่ละกิจกรรมนอกจากจะให้นักเรียนได้ความสนุกสนาน หรือเป็นการสืบสานประเพณี คุณครูก็ไม่พลาดโอกาสที่จะสอดแทรกความรู้ และฝึกฝนทักษะที่จำเป็นสำหรับเด็กในวัยนี้ ไว้ในทุกกิจกรรมด้วย
คลิ๊กรับชมเพิ่มเติมได้เลยครับ

เด็ก มีศักยภาพในตัว


การดูแคลนความสามารถในการเรียนรู้ของเด็ก นับเป็นพิษร้ายต่อศักยภาพของลูกน้อย

บางทักษะไม่อาจฝึกฝนได้ หรือฝึกฝนได้ช้าหากอายุสูงขึ้น เช่นทักษะทางด้านภาษา ทักษะด้านสังคม อารมณ์
อย่าปล่อยโอกาสอันมีค่าให้สูญเปล่าคุณธรรม และจริยธรรมนอกจากการเรียนการสอนทางวิชาการเพื่อเพิ่มพูนความรู้ และกิจกรรมเพื่อพัฒนาทักษะ จิตใจของนักเรียนก็เป็นสิ่งหนึ่งที่โรงเรียนของเราเอาใจใส่ ฉะนั้นทุกวันศุกร์นักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 3 จะได้รับการอบรมคุณธรรม จริยธรรม โดยพระอาจารย์ จากค่ายคุณธรรม วัดอุโมงค์(สวนพุทธธรรม) เป็นประจำทุกสัปดาห์

สอนคุณธรรมในห้องเรียน
รายละเอียด
สืบสานพิธีกรรมทางศาสนา
รายละเอียด
ทัศนศึกษานอกสถานที่
รายละเอียด

อ.ด.ว. กับ คุณธรรม จริยธรรม


นักเรียนที่มี คุณธรรม หมายถึงนักเรียนที่มีจิตใจดี

นักเรียนที่มี จริยธรรม หมายถึงนักเรียนที่มีความประพฤติดีศูนย์เรียนรู้ธรรมชาติ และสวนป่า อ.ด.ว.จะดีไหมถ้าการเรียนไม่ต้องอยู่ในห้องเรียน จะดีไหมถ้าเราสามารถไปทัศนศึกษาได้ทุกสัปดาห์ จะดีไหมถ้าเราได้เรียนในบรรยากาศร่มรื่นท่ามกลางแมกไม้ และจะดีไหมที่มีโรงเรียนแบบนี้

ทั้งหมดหาได้ที่โรงเรียนอนุบาลดรุณนิมิตวิทยา เรามี ศูนย์เรียนรู้ธรรมชาติ และสวนป่า อ.ด.ว. เพื่อให้นักเรียนสำรวจโลกกว้างอย่างปลอดภัย เปรียบเสมือนห้องเรียนที่ไร้กำแพง อิสระแห่งการเรียนรู้ ซึ่งคาดเดาไม่ได้ว่าจะมีอะไรมาเซอร์ไพรส์เด็กๆ ทุกๆครั้งที่เข้าไป

ชมภาพกิจกรรมอื่นๆ


วิชาธรรมชาติ
รายละเอียด
แปลงเกษตร
รายละเอียด
สวนป่า อ.ด.ว.
รายละเอียด

ของจริง เรียนจริง รู้จริง


ห้องเรียนสี่เหลี่ยมมันเล็กไปสำหรับนักเรียน อ.ด.ว. ห้องเรียนของเราคือธรรมชาติอันกว้างใหญ่ข่าวประชาสัมพันธ์

Admin

13/3/2560

ภาคเรียนฤดูร้อน

เปิดภาคเรียนฤดูร้อนช่วงที่ 1 วันจันทร์ที่ 13 มีนาคม 2560 ถึง วันศุกร์ที่ 7 เมษายน 2560

เปิดภาเรียนฤดูร้อนช่วงที่ 2 วันอังคารที่ 18 เมษายน 2560 ถึง วันอังคารที่ 9 พฤษภาคม 2560Admin

13/3/2560

วันหยุดสงกรานต์

วันที่ 8 เมษายน 2560 ถึง วันที่ 17 เมษายน 2560ติดตามชม

ภาพกิจกรรม

และ ข่าวสารโดดเด่น ด้วยเนื้อที่รวมกว่า 10 ไร่ ในตัวเมืองจังหวัดเชียงใหม่


-->

ขอบคุณที่เยี่ยมชม
ติดต่อเรา

      40/2     ซอย 5     ถนนป่าตัน
          ตำบลป่าตัน     อำเภอเมืองเชียงใหม่
          จังหวัดเชียงใหม่     50300
      053 212 466
    053 408 741 (Fax)
    Daroonnimitwittaya@gmail.com
        Facebook Fan Page
Template by BlackTie.co - Copyright 2014