โรงเรียนอนุบาลดรุณนิมิตวิทยา

ศูนย์เรียนรู้ และสวนป่า อ.ด.ว.


แนวคิด ภาพกิจกรรม ติดต่อเรา
VISION

วิสัยทัศน์ของเรา


สถานที่


สถานที่กว้างขวาง ด้วยเนื้อที่กว่า 7 ไร่
เพื่อสร้างสภาพแวดล้อมที่เหมาะแก่การเรียนรู้

ปลอดภัย


ด้วยรถไฟฟ้ารับส่ง ระหว่างโรงเรียน
กับศูนย์เรียนรู้ธรรมชาติ อ.ด.ว.

ตื่นเต้น


การพบเห็นสิ่งที่ไม่ซ้ำซาก จำเจ
ย่อมสร้างพลังในการเรียนรู้ที่เหนือกว่า

หลากหลาย


มากด้วยกิจกรรม ที่ทั้งสนุก และได้ความรู้
เช่น สำรวจธรรมชาติ ปลูกผัก ส่องนก ตามติดชีวิตผีเสื้อ และอื่นๆ อีกมากมาย

ทำจริง


10 ปากว่าไม่เท่าตาเห็น 10 ตาเห็นไม่สู้ลงมือทำ
เราจึงเน้นให้นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติจริง

อนุรักษ์ธรรมชาติ


ชาว อ.ด.ว. ถือว่าธรรมชาติเป็นผู้ให้ความรู้
เราจึงมีหน้าที่ต้องปกป้อง และรักษา ธรรมชาติเพื่อเป็นแหล่งความรู้แก่ชนชาวโลกสืบไป

BOTANY

พรรณไม้ในสวน


waiting for update

portfolio img
portfolio img
portfolio img
ANIMAL

สัตว์ต่างที่อยู่ร่วมกับเรา


เรียนรู้เรื่องผีเสื้อในสวน

waiting for more update

portfolio img
portfolio img
portfolio img
ติดต่อเรา

สำหรับคณะ หรือบุคคลภายนอก ที่ต้องการเข้าชมศูนย์เรียนรู้ และสวนป่า อ.ด.ว. สามารถติดต่อได้ที่โรงเรียนอนุบาลดรุณนิมิตวิทยา

โดยทางโรงเรียนมีความยินดีในการเผยแพร่ความรู้ และแนวคิด โดยจะจัดสรรวิทยากรเพื่อบรรยายในการเข้าชม

(ขออนุญาติงดเข้าชมหากไม่ได้ติดต่อล่วงหน้า)

EMAIL

ruetawat.wanprapap@gmail.com

PHONE

053-212-466

MOBILE

085-716-6013