รวมกิจกรรมของ โรงเรียนอนุบาลดรุณนิมิตวิทยาบรรยากาศความสนุกของโรงเรียนอนุบาลดรุณนิมิตวิทยา ที่ท่านผู้ปกครองอาจไม่เคยทราบ สามารถรับชมผ่านทางคลิปต่างๆ ได้ครับ

บรรยากาศกิจกรรมวันแม่ โรงเรียนอนุบาลดรุณนิมิตวิทยา เชียงใหม่
บรรยากาศกิจกรรมปลูกข้าว
บรรยากาศกิจกรรมจริยธรรมนำชีวิต