โรงเรียนอนุบาลดรุณนิมิตวิทยา
กว่า 35 ปีแห่งประสบการณ์ ผนวกกับยุคสมัยที่ไม่เคยหยุดนิ่ง พัฒนารูปแบบการสอนอันเป็นเอกลักษณ์
พัฒนาการด้านต่างๆ ของลูกรักอย่างสมวัย ผ่านกระบกวนการเรียนรู้ที่หลากหลาย ด้วยเนื้อที่กว้างขวางในบรรยากาศการเรียนรู้ที่เหมาะสม


พัฒนากล้ามเนื้อมัดเล็ก
ความเข้าใจผิดอย่างหนึ่งของการเขียนคือ
ต้องรอให้กล้ามเนื้อมือโตพอถึงจะเขียน
แต่จริงๆ แล้วไม่ใช้ เพราะการเขียนต่างหากคือหนึ่งในวิธีพัฒนากล้ามเนื้อมัดเล็กของมือ
ความกล้าแสดงออก
บางอย่างต้องเริ่มตั้งแต่เด็กๆ
ความกล้าแสดงออกไม่ใช่สิ่งที่รอเวลาให้ผลิบาน แต่เป็นทักษะที่ต้องการ การฝึกฝน และเวทีให้แสดงออกต่างหาก
เรียนรู้ที่จะรัก
ที่ อ.ด.ว. เราอยากให้นักเรียนทุกคนรู้จักที่จะรักและหวงแหนธรรมชติรอบตัว เพราะเราเป็นส่วนหนึ่ง ที่ต้องพึ่งพาและอยู่ร่วมกัน
มาตรการ COVID-19
โรคติดต่อและอันตรายในเด็กไม่ได้มีเพียงหนึ่ง ที่ดรุณนิมิตวิทยา เราจึงมีมาตรการเฝ้าระวังและทำต่อเนื่องมาโดยตลอด


ก่อนเข้าโรงเรียน

ล้างมือด้วยน้ำยาทำความสะอาด

ตรวจวัดอุณหภูมิ

ตรวจอาการบ่งชี้โรคเบื้องต้น เช่น ตุ่มในปาก ไอ น้ำมูก เป็นต้น

ระหว่างวัน

ทำความสะอาดตามจุดสัมผัสต่างๆ

หมั่นล้างมือ

หลังเลิกเรียน

ทำความสะอาดห้องด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อ

อบห้องด้วย โอโซน

© โรงเรียนอนุบาลดรุณนิมิตวิทยา

โรงเรียน อนุบาล เชียงใหม่ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ โรงเรียนอนุบาลในเชียงใหม่ ป่าตัน อำเภอเมือง เมือง ปฐมวัย เด็ก พัฒนาการ สวนป่า ธรรมชาติ ศูนย์เรียนรู้